Via onze website wordt geen privacygevoelige gegevens verwerkt. Wel wordt er op anonieme wijze bezoekersgegevens verzameld. Deze stellen ons in staat om bezoekersaantallen en gedrag te analyseren en daarmee de website te verbeteren.

Gebruik van persoonsgegevens

Binnen dit domein maken wij geen gebruik van persoonsgegevens als in naam, adres, telefoonnummer of emailadres.

Verstrekking aan derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om gegevens te verwerken,
zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Wij verstrekken dan ook in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wanneer u via de website wordt doorverwezen naar een andere website is
deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor het huidige domein.

Gegevens via Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u een klacht willen indienen over de verwerking van mogelijke persoonsgegevens dan kan helpen wij u graag verder. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit pagina 3 van 4 Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is gewijzigd op 05 augustus 2020