Vermogensbeheerder Robeco heeft van de AFM – autoriteit financiële markten op 31 maart 20222 een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro gehad. De boete is door de AFM opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM) vanwege slechte controle op witwassen. In de periode tussen juli 2018 en april 2020 heeft Robeco er onvoldoende voor gezorgd dat de beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer zijn, cliënten hebben gecontroleerd op witwassen.

In dit artikel:

Poortwachtersfunctie

De witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) heeft als doel om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te bestrijden en voor zo ver mogelijk te voorkomen. De beheerders moeten simpel gezegd voortdurend controle uitoefenen op hun klanten. met als doel criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden. Dit betekent onder meer dat zij een voortdurende controle moeten uitoefenen op hun cliënten. Eventuele ongebruikelijke transacties die hierbij aan het licht komen, moeten direct worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). Als beheerder van de beleggingsinstellingen is RIAM verantwoordelijk voor de naleving van deze verplichtingen.

Slechte controle uitgeoefend

De controle die de Robeco uitvoerden op de klanten en de bijbehorende transacties die zij deden was slecht en kwam op meerdere punten tekort. Zo hebben de instellingen aan een deel van hun klanten een onjuiste of helemaal geen risicoclassificatie toegekend, waardoor zij onvoldoende zicht hadden op deze klanten. Daarnaast gebruikten de instellingen een gebrekkig transactie-monitoringssysteem, waarbij de monitoring slechts plaatsvond op basis van een 5-tal algemene ‘business regels’, zonder onderscheid naar type klant. Ook controleerden de instellingen voor het gros van de cliëntenpopulatie nauwelijks op structurele wijze of de over de klant bekende gegevens nog actueel waren. Hierdoor was Robeco onvoldoende in staat om mogelijke ongebruikelijke transacties als zodanig te herkennen.

Boete van 2 miljoen Robeco

De overtreding die RAIM heeft begaan staat gelijk aan een boete met een basisbedrag van €2.000.000. De AFM ziet geen aanleiding om in dit geval dat bedrag te verlagen of te verhogen. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Benieuwd wat beleggen kan opleveren?

VUL JE START BEDRAG IN | ZIE DIRECT WAT HET OPLEVERT.

Deel dit bericht

Lees ook

Is dit het moment om te beleggen?

Ontdek wat beleggen jou kan opleveren